Logo-HE2

פותחים שנה בנתינה

שנה טובה מתחילה כשהבטן מלאה.

בזכות תרומתך, נוכל גם השנה לספק מזון בריא לנזקקים בישראל

ארוחת חג = 2 ₪

487,699 ארוחות חג הוצלו
70%
יעד: 700,000 ארוחות חג
Logo-HE2
487,699 ארוחות חג הוצלו
70%
יעד: 700,000 ארוחות חג

פותחים שנה בנתינה

שנה טובה מתחילה כשהבטן מלאה

בזכות תרומתך, נוכל גם השנה לספק מזון בריא לנזקקים בישראל

ארוחת חג = 2 ₪

אנחנו מצילים עודפי מזון איכותיים ומעבירים אותם לאלו הזקוקים להם

ICONS-02
10000
טון ירקות ופירות
ICONS-03
2000000
ארוחות מבושלות
ICONS-04
50000
מתנדבים
ICONS-01
160000
נתמכים מקבלים מזון
ICONS-04
50000
מתנדבים
ICONS-01
160000
נתמכים מקבלים מזון
ICONS-02
10000
טון ירקות ופירות
ICONS-03
2000000
ארוחות מבושלות

מדוע לתמוך דווקא בלקט ישראל

יש לך את היכולת להשפיע

yavgeni

“הייתי במקום שבו לא היה לי מה לאכול. הייתי זרוק ברחוב וישן על הקרטונים בספסל בפארקים. אנשים שעברו לידי נתנו לי מה לאכול. היום אני עושה את ההפך, אני נותן לאותם אנשים וילדים שזקוקים.”

ג’ניה, 
אב בית בעמותה | תל אביב

alexa1

“עכשיו הכל מאוד יקר בארץ. אני לא הולכת לקפה, לא קונה דברים יקרים. אני התרגלתי ככה. אבל מה שאנחנו מקבלים זה מאוד חשוב. הנה, לקחתי עכשיו חצילים ושמתי אותם בתנור וכבר אני יכולה לעשות משהו.”

אלכסנדרה,
דיירת בדיור ציבורי | תל אביב

תרומה מאובטחת ובטוחה

או

הצעה מיוחדת לרוכשים ברכישה מוקדמת:
עד ל-21.9.19 (כולל), ניתן לרכוש ברכות לחג למספר לא מוגבל של נמענים ב-72 ש”ח בלבד!
המחיר יעלה לאחר מכן

עבור מספר נמענים בלתי מוגבל ב-72 ₪ בלבד